O MARKS - MARKS marketing s.r.o. - marketingový průzkum, mystery shopping, průzkum a výzkum trhu

O MARKS

O MARKS

Hlavní činností MARKS marketing s.r.o. je marketingový výzkum pro firmy na klíč. Marketingová šetření jsou dnes běžnou součástí moderního marketingu, naše práce přináší praktické informace a návrhy na konkrétní marketingová řešení zadavatelů. Našim klientům prostřednictvím marketingového výzkumu odpovídáme na otázky:

  • Jaké věci dělat?
  • Jak věci dělat?
  • Děláme to správně?
  • Dosahujeme požadovaného efektu?
  • Jak to dělá konkurence?


V úvodu spolupráce si stanovíme cíle výzkumu, na který navazuje navržení projektu a metodiky výzkumu. Poté sestavujeme dotazník (popř. hodnotící formulář atd,) dle zvolené metodiky realizujeme sběr dat. Nasbíraná data zpracujeme a analyzujeme. Součástí výsledné zprávy je interpretace dat, sestavení závěrečné zprávy, jejíž součástí jsou návrhy implementace výsledků do firemního marketingu. Závěrečná zpráva je prezentována a je předmětem diskuse realizačního týmu a zadavatele výzkumu.

Divize reklamní agentura MARKS marketing s.r.o. využívá znalosti klientova prostředí i problematiky daného oboru a následně s daty pracuje a implementuje výsledky do marketingu testovaných firem. MARKS marketing s.r.o. je agenturou s komplexními službami v oblasti reklamy a marketingu.
Poptávka
Mám zájem o bezplatnou
konzultaci metod
výzkumu a jejich
přínosech pro firmu/organizaci.
 
 
 

www.marksmarketing.cz MARKS marketing s.r.o. | brigádnická 131/48 | 621 00 Brno IČ 27749983 | DIČ CZ27749983 | č.ú. 2000159598/2010


marketingový průzkum

 - 

marketingový výzkum

 - 

mystery shopping

 - 

průzkum trhu

 - 

výzkum trhu