Marketingový výzkum » Metody výzkumu - Marketingový výzkum - MARKS marketing s.r.o. - marketingový průzkum, mystery shopping, průzkum a výzkum trhu

Marketingový výzkum

Metody výzkumu

V úvodu každého výzkumného projektu je nutné upřesnit si cíle marketingového výzkumu. Mezi nejčastější cíle marketingového výzkumu patří:

 • získání podkladů ke strategickému rozhodování v mnoha oblastech marketingu:
  - další směřování kroků v řízení zákazníků, služeb a produktů
  - posilování loajality zákazníků i zaměstnanců
  - řízení komunikačních kampaní
 • informace o konkurenčním prostředí a doporučení pro vylepšený positioning:
  - zhodnocení marketingového prostředí
  - silné a slabé stránky vaší firmy i konkurence
  - hrozby a příležitosti pro rozvoj podniku


Na základě stanovených cílů výzkumu je stanovena metoda výzkumu.

Primární marketingový výzkum
– uskutečněný poprvé s cílem získání informací a dat.
Sekundární marketingový výzkum – vychází z již publikovaných údajů, zpracování volně dostupných dat.

Kvantitativní metody výzkumu - slouží pro kvantifikaci některých jevů. Zjišťuje stanoviska, postoje, pocity, je proveden shromážděním odpovědí respondentů na otázky, a to tak, že každému člověku položíme otázku stejným způsobem.
Více o kvantitativních metodách výzkumu.

Kvalitativní metody výzkumu – hledá příčiny, porozumění problematice, vcítění se do pozice spotřebitelů, osvětlení souvislostí, zjištění názorů, pocitů, dojmů, detailního hodnocení.
Více o kvalitativních metodách výzkumu.

Poptávka
Mám zájem o bezplatnou
konzultaci metod
výzkumu a jejich
přínosech pro firmu/organizaci.
 
 
 

www.marksmarketing.cz MARKS marketing s.r.o. | brigádnická 131/48 | 621 00 Brno IČ 27749983 | DIČ CZ27749983 | č.ú. 2000159598/2010


marketingový průzkum

 - 

marketingový výzkum

 - 

mystery shopping

 - 

průzkum trhu

 - 

výzkum trhu