Marketingový výzkum » Kvantitativní výzkum - Marketingový výzkum - MARKS marketing s.r.o. - marketingový průzkum, mystery shopping, průzkum a výzkum trhu

Marketingový výzkum

Kvantitativní výzkum

Principem kvantitativního výzkumu je získání informací od velkého množství respondentů, slouží zejména pro zjištění stanovisek, postojů a pocitů. Kvantitativní marketingový výzkum je proveden shromážděním odpovědí respondentů na naše otázky, a to tak, že každému člověku položíme otázku stejným způsobem.

Kvantitativní marketingový výzkum slouží pro kvantifikaci některých jevů (např. znalost značky, její použití/spotřeba, motivy nákupního rozhodnutí atd.) Kvantitativní výzkum je prováděn prostřednictvím dotazníků, sběr dat je uskutečňován různými metodami:

Dotazníkové šetření CATI (Computer Assisted Telefonic Interiew, telefonické dotazníkové šetření)

Sběr dat probíhá v telefonickém studiu naší agentury. Metoda je vhodná pro kratší dotazníky a pro nekomplikované výzkumy, které se obejdou bez pomocných karet. Typický projekt, jež řešíme prostřednictvím telefonu, je např. výzkum spokojenosti zákazníků, často s dodanou databází kontaktů, krátké předvolební výzkumy, atd.

Dotazníkové šetření CAWI (Computer Assisted Web Interview, elektronické dotazníkové šetření)

Výzkumy pomoci dotazníků distribuovaných prostřednictvím internetu (email, odkaz na www stránce). Použitelné např. pro ankety či všude tam, kde je možné čekat vysokou responsi a je možné jednoduše distribuovat dotazníky. Řešení výzkumů prostřednictvím CAWI metody obvykle aplikujeme u výzkumu spokojenosti zaměstnanců firem, spokojenosti zákazníků internetových obchodů, výzkumy zákazníků, kteří primárně komunikují elektronicky.

Dotazníkové šetření (Terénní sběr dat)

Sběr dat probíhá v terénu pomocí papírových dotazníků nebo přenosných počítačů prostřednictvím tazatelské sítě agentury MARKS marketing s.r.o.
Hodí se pro dlouhé dotazníky, velké vzorky, obecná témata výzkumu.
Typický projekt: výzkum znalosti značek, nákupního a mediálního chování, měření postojů.

In-hall test, CLT (Central Location Test), senzorické testy

Sběr dat probíhá na jednom, popř. několika málo místech (např. v sídle naší agentury, nebo pronajatém prostoru dle požadavků klienta), naši tazatelé přivádějí rekrutované respondenty. Díky této metodě je možné provádět testy, které jsou na ulici nebo v domácnostech neproveditelné.
Touto metodou je možno uplatnit sofistikované metody (např. simulované nákupy, spotřebitelské hry atd.) Metodu uplatňujeme např. na test konceptů reklam, nových variant výrobku, srovnání našeho výrobku s konkurenčními, test balení, ochutnávky apod.

Poptávka
Mám zájem o bezplatnou
konzultaci metod
výzkumu a jejich
přínosech pro firmu/organizaci.
 
 
 

www.marksmarketing.cz MARKS marketing s.r.o. | brigádnická 131/48 | 621 00 Brno IČ 27749983 | DIČ CZ27749983 | č.ú. 2000159598/2010


marketingový průzkum

 - 

marketingový výzkum

 - 

mystery shopping

 - 

průzkum trhu

 - 

výzkum trhu